ЦИВІЛЬНІ СПОРИ

Звернення до суду є найбільш ефективним способом захисту порушених прав або законних інтересів осіб. У разі виникнення правової проблеми, суперечки, врегулювання якої в досудовому порядку не можливе, у вас може виникнути потреба у зверненні з позовною заявою до районного (міського) суду загальної юрисдикції.

Судам загальної юрисдикції підвідомчі спори з цивільних, сімейних, трудових, земельних, житлових правовідносин, в яких хоча б однією зі сторін виступає громадянин. Найчастіше цивільні спори вимагають грамотного вирішення, адже суперечки про розділ майна, визнання особи безвісти зниклою потребують сприяння з боку досвідченого фахівця.

Кожному окремому клієнту наші юристи індивідуально визначають правову галузь, регулюючу порушені, невизнані чи оспорювані права клієнта, а також підбирають найбільш оптимальні шляхи і способи захисту прав та інтересів клієнта.

 • консультації з питань укладання (виконання) угод, комерційне представництво;
 • підготовка угод (індивідуальний підхід до кожної ситуації);
 • супровід виконання договірних зобов'язань;
 • захист особистих немайнових і майнових прав;
 • житлові правовідносини;
 • сімейні правовідносини;
 • врегулювання спорів про розділ майна, а також спорів, що виникають при невиконанні або неналежному виконанні, зміні та розірванні договорів;
 • трудові правовідносини (в тому числі - консультації та супровід отримання дозволу на працевлаштування іноземних громадян, отримання постійного виду на проживання);
 • захист права власності;
 • супровід у справах про захист прав споживачів;
 • оформлення прав на спадщину.