Претензія – заява про право на володіння будь-чим кредитора, покупця, замовника, клієнта про сплату боргу, відшкодування збитків, усунення виявлених недоліків, несправності у придбаному товарі або виконану роботу, або ж вимога кредитора до боржника про добровільне врегулювання спору, пов'язаного з порушенням прав кредитора.

Претензії та вимоги є важливою складовою при здійсненні господарської діяльності, а саме у зобов’язаннях з невизначеним строком, або у зобов’язаннях, які визначаються моментом пред’явлення вимог.

Господарський кодекс України у ст. 222 визначає, що учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду.

У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша юридична особа-учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Претензія є формою досудової реалізації господарсько-правової відповідальності. Постраждала сторона повинна вказати в претензії, що порушила інша сторона і пред'явити до неї відповідні вимоги.

У претензії зазначаються:

  • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред'являється;
  • дата пред'явлення і номер претензії;
  • обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;
  • докази, що підтверджують ці обставини;
  • вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
  • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
  • платіжні реквізити заявника претензії;
  • перелік документів, що додаються до претензії.

Зв’язатися з фахівцями Юридичної компанії з питання підготовки претензій:
(0472) 56-17-75
(067) 218-35-40