ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРАХ  

У процесі здійснення господарської діяльності часто виникають ситуації, в яких внаслідок неналежного правового супроводу діяльності, порушення зобов'язань контрагентами, свавілля представників влади або в силу інших причин, керівництво компанії змушене звертатися до суду за захистом своїх прав.
 
Юридична компанія «Скіць та Партнери» надає юридичні послуги та супровід суб’єктам комерційної діяльності всіх організаційно-правових форм з багатьох аспектів їхньої господарської діяльності. До складу послуг в цій галузі входять наступні:

 • складання та підготовка проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг з питань, що стосуються комерційної та господарської діяльності суб’єкта господарювання;
 • складання та підготовка проектів установчих документів суб’єкта господарювання;
 • консультації та підготовка документів для досудового врегулювання господарських спорів;
 • ведення претензійної роботи, у випадках, коли це необхідно;
 • супровід господарської діяльності підприємств;
 • консультації з питань виникнення (захисту) майнових прав і обов'язків;
 • супровід виконання та припинення господарських зобов'язань;
 • підготовка господарських договорів (з урахуванням інтересів клієнта);
 • супровід інвестиційної діяльності;
 • консультації та супровід отримання ліцензій та дозволів;
 • представництво інтересів у державних (комунальних) органах;
 • абонентське обслуговування підприємств (рішення всіх поточних юридичних питань діяльності підприємства, що виникають у встановлений період часу, за фіксовану плату).

Зв’язатися з фахівцями Юридичної компанії Ви можете за телефонами:
(0472) 56-17-75
(067) 218-35-40